main menu

News Home About Services Testimonial Contact

Benvinguts al web del GRENP

Grup de Recerca de l'Escola de la Natura de Parets del Vallès

Aquí podeu trobar informació del grup, els projectes que portem a terme i la feina que hem publicat. Si necessiteu més informació, també trobareu la manera de posar-vos en contacte amb nosaltres.

Treballem per la conservació de la natura, ajuda'ns a mantenir-la viva.

Qui som?

El GRENP neix el 2013 amb la voluntat d'un grup de persones, per ampliar el coneixement dels amfibis i rèptils i treballar per la seva conservació. Al llarg de la seva trajectòria hem realitzat troballes rellevants que ajuden a la conservació d'aquest grup faunístic amb les nostres investigacions.

Realitzem projectes de conservació i participem activament en la recuperació d'hàbitats fent extracció d'espècies invasores i afavorint punts de cria.

Col·laborem amb diverses associacions assessorant i aportant el nostre coneixement per complimentar altres projectes científics.

.

Projectes

Projectes principals

Col·laboracions amb altres entitats

Treballs realitzats

(2018)Diversity, distribution and conservation of the terrestrial reptiles of Oman.

  VEURE ARTICLE

  VEURE PDF ATLAS .

(2018) Infección por dermocistidios en Lissotriton helveticus en Cataluña: nuevos datos y apuntes sobre su diagnóstico.

  VEURE PDF .

(2018) Diferenciació a partir de caràcters morfològics i noves aportacions a la distribució de la granota de Graf Pelophylax kl. grafi (Crochet, Dubois, Ohler, Tunner, 1995) a Catalunya.

  VEURE PDF .

(2018) Tres noves aportacions a la distribució i nou màxim altitudinal pel dragó comú Tarentola mauritanica (Linnaeus, 1758) a Catalunya.

  VEURE PDF .

(2018) Noves aportacions a la distribució de Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) a Catalunya.

  VEURE PDF

(2017) Troballa i recaptura d’una granota de Graf Pelophylax kl. grafi (Crochet, Dubois, Ohler et Tunner, 1995) a la serra del Montsià. Dades de manteniment del patró i de longevitat.

  VEURE PDF .

(2017) Nova localització de Podarcis muralis (Laurenti, 1768) al riu Tordera (Vallès Oriental, Catalunya).

  VEURE PDF .

(2017) Noves aportacions en la distribució de Batrachochytrium dendrobatidis a Catalunya.

  VEURE PDF .

(2016) Nou cas de Triturus marmoratus amb coloració anòmala i una nova localització de Pelophylax kl. grafi al Moianès.

  VEURE PDF .

(2016) Tanatosis en lagartija roquera (Podarcis muralis), lagartija occidental ibérica (Psammodromus occidentalis) y culebra viperina (Natrix maura).

  VEURE PDF .

(2016) Primera citació de Pelophylax kl. grafi i nova població de Triturus marmoratus al Parc de la Serralada Litoral.

  VEURE PDF .

(2016) Seguiment del desenvolupament larvari de tòtil comú Alytes obstetricans (Laurenti, 1768) (Anura, Alytidae) amb anomalies pigmentàries.

  VEURE PDF .

(2016) Aportacions el Conocimiento Sobre biopatologia de les poblacions catalanes de Granotes verdes

  VEURE PDF .

(2015) Nuevasaportaciones a la distribución de la fauna herpetológica de Extremadura

  VEURE PDF .

(2015) Nuevos casos de melanismo en culebra de collar Natrixnatrix (Linnaeus, 1758) (Squamata; Colubridae) en la mitadnorte de la Península Ibérica

  VEURE PDF .

(2015) Nuevos casos de melanismo en culebra de collar Natrixnatrix (Linnaeus, 1758) (Squamata; Colubridae) en la mitadnorte de la Península Ibérica

  VEURE PDF .

(2015) Primer cas d’albinisme en Podarcisliolepis (Boulenger, 1905) (Sauropsida, Squamata, Lacertidae)

  VEURE PDF .

(2015) Bicefàlia i altres casos d’anomalies morfològiques per a Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)

  VEURE PDF .

(2015) Nou cas de melanisme en Vípera aspis (Linnaeus, 1758) al massís del Montseny (Vallès Oriental; Catalunya)

  VEURE PDF .

(2014) Nova població de Salamandra salamandraa la plana vallesana

  VEURE PDF .

(2014) Patrons de coloració de Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) a Catalunya i a Europa

  VEURE PDF .

(2014) La mortalitat d’hèrptils en cisternes, pous i altres dispositius subterranis: dades preliminars

  VEURE PDF .

.

Mitjans de comunicació

(TV3 Natura Sàvia octubre 2018) Granotes i Gripaus

 VEURE ENLLAÇ

(Radio El Far octubre 2018) Espècies autòctones – La sargantana cua-roja

 VEURE ENLLAÇ

(TV1 octubre 2018) Tenencia irresponsable de especies exoticas i el trabajo del GRENP

 VEURE ENLLAÇ

(Vallès visió agost 2018) Desapareixen les espècies de peixos autòctons a les basses de Parets

 VEURE ENLLAÇ

(Trofeo caza y conservacion juliol 2018)¿Son las serpientes predadoras de la caza menor?

 VEURE ENLLAÇ

(El Periódico juliol 2018) Augmenta l'abandonament d'espècies exòtiques a Parets

 VEURE ENLLAÇ

(Vallès visió juliol 2018) Controlar les espècies exòtiques per afavorir les autòctones

 VEURE ENLLAÇ

(Som Vallès juliol 2018) L'Escola de la Natura custodia dos exemplars verinosos comissats en una operació contra el contraban d'animals

 VEURE ENLLAÇ

(El Periódico març 2018) La Escola Natura de Parets participa en un estudio sobre reptiles de Omán

 VEURE ENLLAÇ

(Vallès visió març 2018) L’Escola de la Natura de Parets descobreix una malaltia que afecta als amfibis

 VEURE ENLLAÇ

(El9nou març 2018) L’Escola de Natura de Parets participa en un estudi que identifica la Dermocystidium dels amfibis

 VEURE ENLLAÇ

(Parets al dia Octubre de 2017) Entrevista al nostre coordinador Daniel Fernandez

 VEURE ENLLAÇ

(Revista Trofeo caza y Conservacion Agost de 2017) Serpientes Ibéricas ¿aliadas o enemigas?

 VEURE ENLLAÇ

(El Periódico 2017) Una escuela de Parets ayuda a certificar el descubrimiento de una rana con longevidad de récord

 VEURE ENLLAÇ .

(El Periódico 2016) El hongo que diezma a los anfibios se extiende por Catalunya

 VEURE ENLLAÇ .

(El9nou 2016) L’Escola de Natura de Parets detecta els primers casos a Catalunya d’una malaltia que afecta els amfibis

 VEURE ENLLAÇ .

(Setdies2016) L’Escola de la Natura de Parets documenta la quitridiomicosi

 VEURE ENLLAÇ .

(Contrapunt 2016) L’Escola de Natura de Parets detecta els primers casos catalans d’un fong que mata els amfibis

 VEURE ENLLAÇ .

(Vilaweb 2016) L’Escola de la Natura de Parets del Vallès detecta els primers casos del ”fong assassí d’amfibis” a Catalunya

 VEURE ENLLAÇ .

(El punt avui 18 de desembre 2014) L’Escola de Natura de Parets lidera una recerca pionera d’una granota híbrida.

 VEURE ENLLAÇ .

(EL 9 nou 18 de desembre 2014) L’Escola de la Natura de Parets lidera una recerca pionera d’una granota.

 VEURE ENLLAÇ .

(Contra punt 12 desembre 2014 pag 28) L’Escola de la Natura presenta l’estudi sobre la granota de graf

 VEURE ENLLAÇ .

(EL 9 nou 5 de novembre 2014) L’Escola de la natura de Parets estudiarà uns capgrossos albins trobats al Pirineu.

 VEURE ENLLAÇ .

(La Vanguardia 28 d’octubre del 2014 ) Hallan una treintena de renacuajos completamente blancos en el Massís de l'Orri.

 VEURE ENLLAÇ .

(El Peródico 22 de juny 2014) Cuidado con las víboras, La precaución con los ofidios debe ser doble: evitar sus mordeduras y no atropellar-los.

 VEURE ENLLAÇ .

.

.

Contacte

  (+34) 935 621 794   (+34) 637 292 084   info@grenp.org   C/ Galende 12,
08150 Parets del Vallès (Barcelona)
 
cat /  esp /  eng